Chemické pokusy pro základní školy II. díl

950  včetně DPH

DVD – 20 pokusů, celková stopáž 68 minut

Katalogové číslo: 000057 Kategorie: Štítek:

Popis

1. KOVY
Slučování kovů s kyselinou chlorovodíkovou (4 min)
Slučování kovů s kyselinou dusičnou (4 min)
Vytěsňování kovů ze solí (2,5 min)
Slučování sodíku s vodou (2,5 min)
Slučování draslíku s vodou (2,5 min)
Hoření hořčíku a vznik hydroxidu hořečnatého (2 min)
Aluminotermie (6,5 min)

2. NEKOVY
Halogeny (2,5 min)
Oxidační vlastnosti halogenů (2 min)
Slučování brómu s draslíkem (2 min)
Důkaz halogenidů (2 min)
Hoření síry a vznik kyseliny siřičité (3,5 min)
Fosfor a jeho vlastnosti (5 min)
Samozápalnost bílého fosforu (3,5 min)

3. SOLI
Neutralizace (2 min)
Neutrální, zásadité a kyselé prostředí (3 min)
Příprava sulfidu zinečnatého (2,5 min)
Příprava chloridu sodného (3 min)
Vznik chloridu amonného (2,5 min)

4. ELEKTROLÝZA
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého (4 min)