Fyzika názorně: Kinematika a dynamika, DVD

540  včetně DPH

Po seznámení se základními pojmy kinematiky – pohybem rovnoměrným a rovnoměrně zrychleným – se věnujeme vysvětlení i praktickým důsledkům Newtonových zákonů.

Katalogové číslo: 000101 Kategorie: Štítky: , ,

Popis

Na příkladech z běžného života si ukážeme rozdíl mezi pohybem rovnoměrným a nerovnoměrným a způsoby určování rychlosti.

Vzájemné silové působení těles můžeme využít jednoduchým způsobem, třeba k přenášení břemen, nebo velmi originálně jako gravitační prak. Zamyslíme se, proč je na Zemi obtížné uvěřit zákonu setrvačnosti. Groteska nám napoví, jak pochopit Druhý Newtonův zákon. Ve sporu mezi rychlostí a hmotností se ukazuje jako důležitá veličina hybnost. Pokusíme se vám objasnit, co je to akce a co reakce a jak unikající plyny umožňují let rakety.

Grafika a animace v obraze nám mají pomoci převést realitu do fyzikálních veličin a pojmů.

Témata:

Kinematika hmotného bodu

Vzájemná působení těles

Zákon setrvačnosti – 1. Newtonův zákon

Zákon síly – 2. Newtonův zákon

Hybnost tělesa

Zákon akce a reakce – 3. Newtonův zákon

Zákon zachování hybnosti

Délka: 14:58